Coaching en training

The key to inspire you

S-Quisse Coaching is een praktijk voor coaching, trainingen en advies, zowel voor bedrijven als op persoonlijk vlak. Gesprekken met een coach kunnen uiteraard af en toe luchtig zijn, maar het is mijn taak als coach om u vooruit te helpen in uw werk en in uw privéleven. Als er bij mensen balans is tussen denken, voelen en handelen, komen ze dichter bij hun kern. Bij wie ze (willen) zijn. Mensen en organisaties die vanuit deze kern opereren zijn vaak gelukkiger, productiever en succesvoller. Vanuit de oorzaak willen werken en niet vanuit de symptomen. Ik gelooft niet dat persoonlijke ontwikkeling alléén noodzakelijk is voor groei maar ook het toevoegen van kennis is. Het gaat om de vraag achter vraag!

Alle coachingstrajecten zijn maatwerk en sluiten aan op persoonlijke of organisatorische behoeften. Een traject begint met een intakegesprek van circa 30 tot 45 minuten waarin we gezamenlijk de persoonlijke vraagstukken helder maken, er een plan gemaakt wordt (eventueel inclusief trainingen) en ik u de werkwijze toelicht. Lees hier enkele ervaringen van clienten.

Coaching in bedrijven

Een beperking of blokkering in een samenwerkingsrelatie kun je zien als een stagnerende beweging in een hopelijk verder goed draaiend systeem. Als je zo’n samenwerkingsrelatie weet te versterken en te versoepelen, heeft het grotere geheel daar altijd baat bij. Het gaat, mijn inziens, niet zo zeer om de vorm van de interventie, als wel om de vraag: hoe gaat deze interventie de juiste beweging op gang brengen?

Team en organisatiecoaching

Als de samenwerking stagneert mag verwacht worden dat het functioneren aan de orde gesteld wordt. Van de teamleden (organisatie) wordt verwacht dat zij daarvoor open staan. Het continu met elkaar leren en verbeteren staat hier voor op. Soms is het belang van een goed proces die zwaar weegt en is het verstandig om een coach te betrekken die de organisatie / het team helpt om de gestelde doelen zo goed mogelijk te bereiken. Het is zoeken naar de juiste wegen/aanpak om de gestelde doelen te behalen en schakelen waar dat nodig is.

Teamcoaching (organisatie) richt zich op het ondersteunen van teams bij het realiseren van gewenste veranderingen. Teamtrajecten kennen vaak een langere tijdslijn en een opeenvolging van meerdere (korte) contactmomenten. Het traject start altijd met een intake, om goed in te schatten of de samenwerkingsrelatie tussen mij en leidinggevende goed zou kunnen gaan werken. Daarna volgt een eerste bijeenkomst met het team. Dit alles om samen af te stemmen wat plan van aanpak (inclusief trainingen waar nodig) gaat worden. In de uiteindelijke uitvoering van het plan en tijdens de sessies ben ik als coach de procesbegeleider. Belangrijk is om een goede relatie met het team op te bouwen en vooral regelmatig een impuls te geven zodat het proces in beweging blijft. Het team is tussen de bijeenkomsten zelf actief bezig om vervolgacties op te pakken. Tussentijds is er regelmatig contact met de opdrachtgever. Desgewenst is er ook ruimte om individuele leden te coachen of met kleinere groepen binnen het team te werken.

Individuele coaching

Zie coaching voor particulieren.

Talent coaching

Zie investeren in de toekomst.

Coaching voor particulieren

Ben jij af en toe ook even de weg kwijt? Zomaar ineens moe, prikkelbaar, slechte concentratie en kritisch op alles en iedereen? Niets lijkt te lukken of kost gewoon bergen energie. Je herkent jezelf niet meer.

Waar is die zachtaardige, begripvolle, energieke en stralende jij gebleven? Iedereen kan daar mee te maken krijgen als de ‘trein maar doordendert’.

Mensen gedragen zich op basis van onbewuste overtuigingen, patronen en emoties. Tegelijkertijd ervaren de meesten dat ze doelen kunnen stellen en zich kunnen inspannen om resultaten te realiseren. Binnen de kaders van de werkelijkheid. In de dagelijkse realiteit zit de uitdaging om het beste uit je zelf te halen. Om jezelf scherp te houden. Het is het goed om regelmatig na te denken over de vragen die soms onvoldoende aandacht krijgen, te reflecteren.

Ben jij zo iemand? Een doorzetter, die zijn of haar impact wil vergroten? Wil jij jouw positie, je rol en je eigen kwaliteiten optimaal benutten? Loop jij tegen je eigen beperkingen aan? Iedereen heeft wel eens twijfels over of hij of zij zich in de richting ontwikkelt die bij hem of haar past. Ik bied u graag een luisterend oor. Met mijn specifieke coaching help ik u, uw weg te vervolgen, uw doelen weer scherp te stellen en deze ook te bereiken.

Mijn coaching kenmerkt zich door:

  • Professionaliteit
  • Respect
  • Vertrouwen
  • Integriteit
  • Persoonlijk contact
  • Verantwoordelijkheid
  • Doelgerichtheid

Investeren in de toekomst

Leervermogen en inspirerend leiderschap bepalen in grote mate het succes van een organisatie. Hoe zorgt uw bedrijf ervoor dat managers en leiders hun eigen potentieel weten te benutten? Hoe zorgt u ervoor dat uw medewerkers het beste uit zichzelf halen? Het is van belang dat zij leren wat hun talenten zijn als mens en als professional. Zo kunnen het verschil maken. Het is niet alleen van belang om mensen hun eigen potentieel te laten inzien, maar ook om ze te behouden voor uw bedrijf. Voor effectief personeelsbehoud zult u inzicht moeten krijgen en identificeren wat uw werknemers nodig hebben om optimaal te kunnen presteren. U wilt immers uw beste werknemers behouden en misschien zelfs aanmoedigen om zich te ontwikkelen tot de toekomstige leiders van uw bedrijf. Het is van belang om te investeren in de toekomst en potentieel van u bedrijfskapitaal: het personeel. Ik kan u helpen inzicht te krijgen, strategieën te implementeren en waar nodig te coachen.

Bent u op zoek naar een interim-manager, adviseur, coach, trainer of een recruitment dienst?

Neem dan direct contact met mij op!

Neem contact op