Consulting en advies

Your Business, our challenge

Veel organisaties worstelen met de razendsnelle veranderingen die snel een vertrouwd business model achterhaald kunnen maken. De verleiding is er om aan het oude, vertrouwde bestaande systeem vast te houden. Gelukkig zien velen echter ook kansen in vernieuwing of worden juist door deze veranderingen gedwongen om mee te gaan. Met de geweldige mogelijkheden van nu gaan ook uitdagingen gepaard. De overdaad aan informatie maakt dat het maken van beslissingen tijdrovend en ingewikkeld zijn geworden. De kunst is om hierbij de juiste focus te hebben en scherpe keuzes te maken. Ik help u hier graag bij. Dit doe ik door samen met u vanuit andere invalshoeken naar uw business te laten kijken. Met kennis van de markt en een doelgerichte aanpak bied ik inzicht en daadkracht om uw onderneming of organisatie succesvoller te maken. Samen zorgen we voor nieuwe perspectieven.

Lees hier enkele klant referenties

Consulting

MKB’s en organisaties kunnen veel winst behalen uit het stroomlijnen van hun processen en automatiseringsstructuur. Ik heb diepgaande kennis van informatietechnologie, bedrijfsprocessen en bedrijfskunde en kan een cruciale rol vervullen bij de optimalisering van uw bedrijfsprocessen. Daarnaast maak ik gebruik van een groot (kennis)netwerk. Ik lever advies op maat over hoe u uw processen in uw organisatie optimaal kunt benutten en toepassen. Bij mij staat service en het bieden van kwaliteit voorop. Een situatie wordt tot op de bodem bestudeerd en geanalyseerd, in begrijpelijke thermen samengevat en overzichtelijk gemaakt. Ik lever praktisch maatwerk, dus geen ondoorzichtige en theoretische plannen. U kunt direct aan de slag en u heeft direct resultaat!

Oplossingsgericht

Ik hanteer een praktische en doelgerichte aanpak. Ik inventariseer uw wensen, klachten, voorkeuren en doelstellingen. Daarmee geef ik u inzicht in waar u zich bevindt en waar we (samen) naar toe bewegen. De doelstellingen van de organisatie moeten te allen tijde helder en eenduidig zijn en dienen altijd de stuwende kracht te zijn van de bedrijfsprocessen en het handelen binnen de organisatie. Advies- en maatwerktrajecten hebben een focus op duidelijke verbeteringen, die directe impact hebben, anderzijds door zorg te dragen dat vervolgens de organisatie zelf in staat is de verbeteringen duurzaam door te voeren. Training/Scholing en coaching van uw eigen medewerkers en eventueel werven van nieuwe collega's zijn daarmee een integraal onderdeel van de aanpak.

Implementatie

Aangeven wat verandert moet worden, is doorgaans niet het grootste probleem. De verandering verwezenlijken (implementatie), is vaak het grotere probleem. Iets veranderen kan weerstand oproepen bij de medewerkers, maar ook zeker bij het management en de directie. Mensen ervaren verandering als een bedreiging en daardoor is een verandering vaak bij voorbaat al gedoemd te mislukken. De acceptatie van de verandering in een bedrijf valt of staat met de betrokkenheid van de personen die dit in de praktijk moeten brengen. Alleen bij een goede betrokkenheid kan de noodzakelijke verankering van binnenuit de organisatie ontstaan. Ik werk met een nieuw concept, namelijk een uniek instrument waarmee ik (samen met u) zicht krijg op de persoonlijke instelling en motivatie van ieder individu binnen uw organisatie. Wanneer de instelling van de sleutelfiguren in uw organisatie bekend is, stel ik voor ieder van deze personen een op maat gesneden plan van aanpak op. Dit plan bevat scholing, coaching en meer, en richt zich op wat er moet gebeuren, wanneer, en welke hulp daarvoor nodig is. Op deze manier kunnen de basisvoorwaarden worden geschapen voor een solide implementatie. Ik werk nauw samen met uw mensen. Door de door mij bewerkstelligde, zichtbare betrokkenheid van de mensen in uw bedrijf, veranker ik (samen) de verandering. Ik opereer hierbij op de achtergrond.

Bent u op zoek naar een interim-manager, adviseur, coach, trainer of een recruitment dienst?

Neem dan direct contact met mij op!

Neem contact op