Interim management

Language of change

Iedere dag dienen zich nieuwe uitdagingen en mogelijkheden aan die een beroep doen op uw flexibiliteit en creativiteit. Er ontstaan dan omstandigheden binnen een organisatie die vragen om een tijdelijke invulling van een managementpositie. U bouwt bijvoorbeeld met ambitie aan de toekomst van uw bedrijf of organisatie, of u wilt nieuwe kansen benutten. Verandering vergt veel van het management en soms is ondersteuning van buitenaf nodig.

De dynamiek binnen een organisatie, afdeling of team wordt grotendeels bepaald door de medewerkers (professionele houding, cultuur, sociale posities, ambities en individuele vaardigheden). Want samenwerken, dat vereist nogal wat van van de vaardigheden van uw mensen. Zo wordt er op werk van je verwacht dat je een goede teamspeler bent, dat je sensitief bent, dat je weet wat jouw verantwoordelijkheden zijn en dat je elkaar durft aan te spreken. Mijn kracht zit hem o.a. in het inzicht krijgen in de samenwerking en de balans terug te vinden binnen een team. Alleen de bewustwording al levert een enorme winst op. Een sterke samenwerking zorgt voor een verhoogde collectieve intelligentie, verhoogd de motivatie en bevordert creativiteit. Andersom heeft een gebrek aan vertrouwen, veiligheid en duidelijkheid sterke gevolgen voor de toewijding, de motivatie en het werkplezier van de teamleden. Samenwerking en commitment is hier dan ook van groot belang.

Lees hier enkele klant referenties

Interventie

Interim-management is altijd een interventie in een bestaande situatie. Onverwachte ontwikkelingen, discontinuïteiten of complexe probleemsituaties doen zich in ieder bedrijf en iedere organisatie wel eens voor. Soms moet u een periode met te weinig management zien te overbruggen. Hierin kan ik u helpen. Samen komen we eruit: de juiste probleemstelling én de juiste aanpak. Daarbij neem ik niet zozeer zaken uit handen; ik help u op weg. Mijn leiderschapsstijl kenmerkt zich als mobiliseren, inspireren, faciliteren, reflecteren en waarderen. De essentie van leiderschap ligt in mijn optiek meer in het schakelen, samenspel en een open mind hebben, door een brede blik op de omgeving en doorzien van menselijke processen en netwerken.

Oplossingsgericht

Samen met u komen we tot een scherpe probleemstelling én de beste oplossing. Of het nu gaat om vervangingsmanagement, ontwikkelingsmanagement of het ingrijpen bij complexe probleemsituaties: ik ondersteun u op het juiste niveau, met de juiste expertise. Samen bereiken we substantiële en blijvende verbeteringen, gericht op continuïteit en vernieuwing. Ik overtreft graag uw verwachtingen!

Resultaat

Bij de invulling van een rol als interim-manager onderscheid ik me door een persoonlijke, ondernemende en doelgerichte aanpak. Die uitgaat van de kracht van de mens. ‘Leren’ doe je iedere dag en kun je niet plannen. Persoonlijke aandacht, professionaliteit en een hands on-mentaliteit staan hierbij voorop. Ik heb een focus op duidelijke verbeteringen, die directe impact hebben, daarnaast draag ik zorg dat de organisatie zelf in staat is de verbeteringen duurzaam door te voeren en op te pakken. En waar nodig zijn training en coaching van de medewerkers in de organisatie een integraal onderdeel van de aanpak.

Bent u op zoek naar een interim-manager, adviseur, coach, trainer of een recruitment dienst?

Neem dan direct contact met mij op!

Neem contact op