Over S-Quisse

The key to inspire you

Aangeven wat veranderd moet worden, is doorgaans niet het grootste probleem. Verandering is in principe de optelsom van de mentale omslag bij zowel directie als de werknemers. De verandering verwezenlijken (implementatie), is veelal het grootste probleem. Verandering roept weerstand op. Uit de praktijk blijkt dat verandering door de hele organisatie heen (van leden van de directie tot individuele medewerkers) wordt ervaren als een bedreiging. Hierdoor is een verankering vaak reeds bij voorbaat gedoemd te mislukken. De acceptatie van de verandering in een bedrijf valt of staat met de betrokkenheid van m.n. de personen die dit in de praktijk moeten brengen. Alleen bij een goede betrokkenheid kan de noodzakelijke verankering van binnenuit de organisatie ontstaan.

Squisse.com is een onderneming met een brede kennis en ervaring op het gebied van het veranderen en verbeteren van de bedrijfsvoering. De in de praktijk opgedane kennis en ervaring wil ik graag bij u inzetten om samen met U en Uw werknemers de bedrijfsvoering in uw bedrijf aan te pakken en te verbeteren. Ik adviseeer organisaties, instellingen en ondernemingen om hen in staat stellen, zowel hun interne als externe organisatie op een adequate manier in te richten, waardoor de kwaliteit, de prestaties en de sfeer (cultuuromslag) worden verbeterd.Wat kunt u verwachten?

 • Ik ben een professionele partner voor mijn klanten bij bijv. verander trajecten, proces optimalisaties, efficiënte en doelmatige inzet van het eigen medewerkersbestand, etc.
 • Ik bied een breed scala aan diensten met brede kennis en groot (kennis)netwerk.
 • Ik ben dé professionele coach voor directie, werknemers en particulieren.
 • Ik ben succesvol door een kleinschalige, intensieve en individugerichte werkmethode, die altijd is gebaseerd op aandacht en maatwerk voor u als klant.
 • Ik sta voor sober, nuchter en zakelijk adviseren, ondersteunen en afspraken nakomen.

Doelstellingen

 • Alle mensen doen er altijd toe. Naarmate medewerkers beter in staat zijn om duurzaam hun talenten in te zetten en in hun kracht staan voor de organisatiedoelstellingen wordt meerwaarde gecreëerd voor de organisatie als geheel.
 • Helpen om passende balans te vinden tussen het organisatorische en het individuele belang.
 • Het versterken en bijdragen aan het beter, sneller en meer consistent neerzetten en verwezenlijken van de bedrijfsdoelen.
 • Het optimaliseren en hervormen van uw organisatie daarbij de individuele invalshoek nooit uit het oog verliezend.

Kernwaarden

 • Hands-on mentaliteit, pragmatisch
 • Betrokkenheid, Samenwerken, teamwerk, teamgeest, verbinding zoeken en maken: onvoorwaardelijk geloof in de kracht van mensen. De capaciteiten en creativiteit van het individu aanmoedigen. mensen vanuit hun kracht laten excelleren
 • Excellente reputatie: deel uitmaken van een groter geheel.
 • Een pionier zijn, niet anderen volgen: het onmogelijke voor elkaar brengen
 • Professionaliteit, intergriteit: eerlijk, vertrouwen, oprecht, respectvol, zorgvuldig en betrouwbaar zijn
 • Leiderschap, resultaatgericht, eigenaarschap en ondernemerschap
 • Waardering, openheid, eerlijkheid en transparantie

Over Sven

Ik wil het verschil maken. Ik werk nauw samen met uw mensen. Vanuit een door mij bewerkstelligde, zichtbare betrokkenheid van uw mensen verankeren wij samen de benodigde verandering in uw organisatie. Mijn focus wordt altijd gelegd op de ontwikkeling van mensen en organisaties met als gevolg verbetering van de resultaten. Ik help u nieuwe wegen te vinden, te verkennen en vorm te geven in een veranderende omgeving. Werknemers (in organisaties) laten vertrouwen en in beweging brengen om dichter bij elkaar te komen. Daardoor komen zij met elkaar in verbinding, meer in hun kracht en gaan opener, eerlijker en effectiever met elkaar communiceren. Daardoor worden ze productiever en gaan ze beter en efficiënter werken en vooral: samenwerken.

Over Sven

 • Betrokken en gedreven (people) manager / teamleider in het opbouwen van relaties, het verbeteren van teamprestaties en service naar klanten.
 • Geloofd in mensen, waarde en normen, passie, vervuld een voorbeeld rol en faciliteert bij het maken van keuzes.
 • Probleem oplossende met een scherpe focus op de interne en/of externe belangen en stakeholders.
 • Creatief, enthousiast, energie, passie, humor, plezier, loyaal, oplossing gericht en zoekt de samenwerking
 • Leidinggevende en coachende kwaliteiten
 • Stressbestendig
 • Prettig in de omgang

Bent u op zoek naar een interim-manager, adviseur, coach, trainer of een recruitment dienst?

Neem dan direct contact met mij op!

Neem contact op