PRIVACYBELEID

Wij respecteren de privacy van iedereen die deze website bezoekt. Om deze reden willen wij u graag informeren over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken. Wij raden u aan dit privacybeleid goed door te nemen zodat u begrijpt hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wat valt er onder dit privacybeleid?

Het is van toepassing op het merendeel van de S-Quisse websites. Er kunnen zich echter gevallen voordoen waarbij er behoefte is aan een enigszins ander privacybeleid. Wanneer een website van S-Quisse een ander privacybeleid hanteert, zal duidelijk gemaakt worden dat dit privacybeleid verschilt van dit algemene privacybeleid van S-Quisse. Als u S-Quisse-websites bezoekt, raden wij u aan het privacybeleid van die website te controleren en niet zonder meer aan te nemen dat dit privacybeleid op alle S-Quisse-websites van toepassing is.

Doel van het verzamelen van uw gegevens

Een van de doelstellingen van onze website is u te informeren over wie wij zijn en wat wij doen. Wij verzamelen en gebruiken persoonsgegevens (waaronder naam, (e-mail)adres en telefoonnummer) om u beter van dienst te kunnen zijn of te informeren. Wij gebruiken uw persoonsgegevens bijvoorbeeld om:

  • door u gestelde vragen of ingediende verzoeken in behandeling te kunnen nemen
  • door u ingediende orders of aanvragen te verwerken
  • uw verplichtingen met betrekking tot een overeenkomst die u met ons heeft te beheren of anderszins uit te voeren
  • problemen met aan u geleverde goederen of diensten voor te zijn, of deze op te lossen
  • producten of diensten te creëren die aan uw behoeften kunnen voldoen.

Om onze dienstverlening te optimaliseren kunnen wij uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden gebruiken. Omdat wij uw privacy respecteren, zullen wij uw persoonsgegevens uitsluitend voor dit doel gebruiken indien u daarvan op de hoogte bent, en indien nodig vragen wij om uw toestemming voordat uw persoonsgegevens voor direct-marketingdoeleinden worden gebruikt.

Bovendien kunt u op de hieronder aangegeven manier contact met ons opnemen indien u op enig moment niet langer wilt dat wij uw gegevens gebruiken voor een of meerdere van bovengenoemde doeleinden. Wij zullen dan zo snel als redelijkerwijs mogelijk stoppen met het gebruik van uw informatie voor deze doeleinden is.

Daarnaast zullen de verzamelde persoonsgegevens in het kader van de diensten die u via onze website worden aangeboden (incidenteel) aan hiertoe geselecteerde derden worden overgedragen die zich buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”) bevinden. Dit kan zich bijvoorbeeld voordoen indien een van onze servers zich van tijd tot tijd in een land buiten de EER bevindt, of indien een van onze service providers zich in een land buiten de EER bevindt.

Deze derden gebruiken uw persoonsgegevens voor geen ander doel dan door ons met hen overeengekomen is. S-Quisse verzoekt deze derden om voldoende beschermingsmaatregelen te implementeren teneinde uw persoonsgegevens te beschermen.

Wij respecteren uw persoonsgegevens en zullen derhalve stappen nemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven indien wij uw gegevens op deze manier buiten de EER brengen. Daarnaast kan, indien u gebruik maakt van onze diensten terwijl u zich buiten de EER bevindt, uw informatie buiten de EER worden overgedragen teneinde u deze diensten te kunnen leveren.

Behoudens als vermeld in dit privacy beleid, maken wij zonder uw toestemming geen informatie openbaar die tot uw persoon te herleiden is, tenzij wij wettelijk bevoegd of verplicht zijn dit te doen (bijvoorbeeld indien wij hiertoe verplicht zijn wegens een juridische procedure of met het oog op de preventie van fraude of een ander delict), of indien wij van mening zijn dat dit nodig is om onze rechten, eigendommen of persoonlijke veiligheid of die van onze gebruikers, klanten en andere personen te beschermen en/of te verdedigen.

U kunt erop vertrouwen dat wij uw informatie voor geen van de hier genoemde doelen gebruiken indien u dit heeft aangegeven bij het versturen van de informatie of op een later moment.

Verzamelen van niet-persoonlijke informatie

Wij mogen niet-persoonlijke informatie, zoals het soort internet browsers dat u gebruikt of de website van waaruit u naar onze website bent gelinkt, automatisch verzamelen. Wij mogen ook gegevens die u naar de site heeft gestuurd (bijvoorbeeld uw leeftijd en woonplaats) samenvoegen.

Uw identiteit kan uit deze informatie niet worden opgemaakt en deze wordt uitsluitend gebruikt om ons te helpen u een goede dienstverlening op deze website te bieden. Van tijd tot tijd mogen wij deze niet-persoonlijke en samengevoegde informatie aan derden leveren voor gebruik in verband met deze website.

Interactie tussen u en ons

Wij zijn geïnteresseerd in uw ideeën en stellen prijs op feedback van onze klanten en bezoekers. Om deze reden hebben wij notice boards, nieuwsgroepen, feedback-, e-mail-, en forumfaciliteiten en/of chat rooms ingesteld. Indien deze website op enig moment chat rooms, notice board-faciliteiten, nieuwsgroepen etc. aanbiedt, dan kunnen wij de persoonsgegevens die u bekendmaakt, verzamelen.

Deze informatie wordt gebruikt in overeenstemming met dit privacy beleid. Wij kunnen echter het gebruik door anderen van persoonsgegevens die u via deze website aan hen beschikbaar stelt, niet controleren en wij dragen hiervoor geen verantwoordelijkheid. Wij raden u aan voorzichtig te zijn met de informatie die u aldus verstrekt.

Bijhouden van uw gegevens

Wij streven ernaar om de informatie die we over u hebben zo nauwkeurig mogelijk te houden. Indien u de gegevens die u aan ons heeft verstuurd opnieuw wilt bekijken, wijzigen of verwijderen, neem dan op de hieronder aangegeven wijze contact met ons op.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Omdat wij waarde hechten aan uw persoonsgegevens, zorgen wij voor voldoende beveiliging van uw gegevens. Hiertoe hebben wij technologische oplossingen geïmplementeerd en beleidsregels opgesteld met het doel uw privacy te beschermen tegen onbevoegde toegang en onjuist gebruik van deze gegevens en wij zullen deze maatregelen, waar nodig, aanpassen wanneer hiervoor weer nieuwe technologie beschikbaar komt.

Gebruik van persoonsgegevens die verstuurd worden naar andere websites

Op onze websites kunnen links naar andere websites staan, of u wordt via een link van een andere website naar onze website verwezen. U kunt zich voorstellen dat wij niet verantwoordelijk kunnen zijn voor het privacybeleid en de praktijken van andere websites.

De content op deze websites valt onder hun gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende richtlijnen en privacy-informatie die wordt geboden met betrekking tot het gebruik van hun website.

Wij raden u aan het beleid van elke website die u bezoekt te raadplegen voor een beter begrip van uw rechten en plichten, met name als u enige content levert aan deze websites van derden. Indien u hierover vragen heeft, neem dan contact op met de eigenaar of beheerder van de website.

Wijzigingen met betrekking tot dit beleid

Van tijd tot tijd kunnen wij dit privacybeleid wijzigen. Indien we essentiële wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid en/of in de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken, dan melden wij deze wijzigingen op deze pagina en zullen wij er alles aan doen om u van deze wijzigingen op de hoogte te brengen. Wij raden u aan om ons privacybeleid regelmatig te raadplegen.

Hoe u ons kunt bereiken

Indien u contact wilt opnemen met S-Quisse inzake ons privacybeleid kunt u via ons contactformulier contactopnemen

 

Bent u op zoek naar een interim-manager, adviseur, coach, trainer of een recruitment dienst?

Neem dan direct contact met mij op!

Neem contact op